1. >
  2. DBH 3 eta 4 Unitatea – 14-16 urte
  3. >
  4. Proiektua – Sintesi grafikoa

PROIEKTUA

Sintesi grafikoa

Ikasitakoa grafikoki adierazteko, azken lanean power point bat prestatu beharko duzue; gehienez ere 6 diapositiba izango ditu eta, grafikoki eta labur-labur, lantaldeetan banatuko ditugun eduki hauetako zenbait azaldu beharko dituzue. Zuek kontzeptu bat hautatu, eta kontzeptu horrek zer esan nahi duen ez dakien norbaiti azaltzeko balioko dizuen tresna bat sortzea da kontua.

• Ondasun eta zerbitzu publikoak eta zergak

• BEZaren ibilbidea

• PFEZren progresibitatea

• Herritarren tributu-arloko erantzukizuna

• Iruzurra eta haren ondorioak

• Ondasun eta zerbitzu publikoen balioa

• Aberastasuna birbanatzea

Ez ahaztu power pointeko diapositibak erakargarriak izatea komeni dela, garbiak, eta testurik baldin badute, gehienez bost lerro. Power pointaren helburua ez da gaia osorik azaltzea, ezta informazio guzti-guztia ematea ere, baizik eta ikuspegi bat ematea, ideia zehatzak, elkarren artean egoki lotuta.