BIDEOA

El mejor regalo es despertar cada día y tener vida

Honako bideo hau ikusiko dugu...

Bideoa ikusi ondoren, ideia-jasa egingo dugu taldean eta ideiak arbelean idatziko ditugu. Hasteko edo animatzeko, honako galdera hauek proposa daitezke:

Zer datorkizu burura bideoa ikusita?
Zure ustez zer esan nahi du bideoak?
Zein hitz datozkizu burua ikusitakoan?