1. >
  2. DBH 1 eta 2 Unitatea – 12-14 urte
  3. >
  4. 1 blokea – Zer behar izan duzu bizitzeko? Ondasunak eta zerbitzuak

1 BLOKEA

Zer behar izan duzu bizitzeko?

Ondasunak eta zerbitzuak

1.

Gaur, egunero bezala, jaiki eta eskolara etorri zara.

Idatziko al zenuke iratzargailuak jo duenetik orain arte egin duzun guztia?

2.

Orain, informazio hori guztia xehetasun guztiekin aztertuko dugu.

Zenbat gauza kontsumitu edo erabili dituzu?

3.

Tarte horretan, zein pertsonak jardun dute zurekin lankidetzan edo lagundu dizute zerbait egiten, eta zer egin du bakoitzak?

PERTSONA
ZER EGIN DU ZURI LAGUNTZEKO?
Pentsatzen hasiz gero, konturatuko zara egun arrunt batean egunero egiten dituzun gauzak egitea askoz zailagoa izango litzatekeela behar dituzun gauzak eskura izango ez bazenitu eta pertsona gutxiagok jardun izan balu zurekin lankidetzan.

4.

Kalkulu erraz bat egingo duzu.

Zenbat ordu igaro dira jaiki zarenetik orain arte?

Zenbat ordu bizi izan dituzu?

Zure bizitzaren zenbateko zatia osatzen dute jaiki zarenetik orain arte igaro diren orduek?

Goizean jaiki zarenetik orain arte igaro den denbora horrek zure bizitzaren zati txiki-txikia osatzen du baina, hala ere, gauzak normaltasunez egin ahal izateko gauza asko eta pertsona asko behar izan dira. Zure bizitza osoa hartzen baduzu, argi dago asko behar izan duzula honaino iristeko.

5.

Begiratu atzera eta erantzun:

Jaio zinenetik orain arte, zer behar izan duzu?

Errazagoa izatearren, premia horiek bi ataletan banatzea proposatzen dizugu: objektu edo ondasunak, eta zainketa edo zerbitzuak.
Zerrenda osatzeko lagungarri izango zaizu bi definizio hauek aurkitzea:

Objektua/Ondasuna:

a) Pertsonen premiak betetzen dituzten gauza materialak. Adibidez, ura, elikagaiak, sendagaiak…
b) Gauza txikiak dira, apal batean ipini edo motxilan sar daitezkeen gauzak.
c) Mesede egiten diguten gauzak dira. Adibidez, jaki, kolore edo jantzi jakin batzuk.

Zainketa/Zerbitzua:

a) Animalia arriskutsuekin izan behar den kontua edo zuhurtzia.
b) WC, toilette, komuna ere esaten zaio.
c) Norbaitek gure alde egiten dituen ekintzak, hala nola fardela aldatzea txikiak ginenean, kontsolatzea triste gaudelarik, edo gure hotz-osasuna kontrolatzea.
OBJEKTUAK / ONDASUNAK
ZAINKETAK / ZERBITZUAK

Bateratzea

Bateratze-lana animatzeko eta ondorioak atera ahal izateko, honako galdera hauek baliagarriak izan daitezke:

Pertsonak independenteak garela esan al dezakegu?

Zein egoeratan gara beste pertsona batzuen mendeko? Zertarako?

Aurreko puntua landu ostean, zein premiaz jabetu zarete?