1. >
  2. DBH 1 eta 2 Unitatea – 12-14 urte
  3. >
  4. 2 blokea – Nork ematen dizkigu guk behar ditugun ondasun eta zerbitzuak?

2 BLOKEA

Nork ematen dizkigu guk behar ditugun ondasun eta zerbitzuak?

Eremu publikoa eta pribatua

Ongi erreparatuz gero, ongi bizitzeko beharrezkoak diren hainbeste gauza eta hainbeste pertsona aipatu ditugu, ezen ordenatu egin beharko baititugu. Hainbat premia gure etxean bete edo ase ditzakegu, eta beste zenbait premia etxetik kanpo.

6.

Irakurri zerrenda hau eta idatzi E letra etxean edo senide nahiz adiskideen laguntzarekin ase ditzakezuen premien ondoan.

• Jolastea
• Etxerako lanak egitea
• Apendizitis-ebakuntza bat behar izatea
• Heziketa jasotzea DBHa bukatzeko
• Igeri egiten ikastea
• NANa edo pasaportea ateratzea
• Ingelesa ikastea
• Tortilla bat egiten ikastea
• Meriendatzea
• Txerto bat hartzea
• Patinatzea
• Sukarrik ba ote duzun kontrolatzea
• Zabuan ibiltzea, txirristan behera jaistea …
• Sutea itzaltzea
• Mimoak jasotzea
• Hirian bizikletaz ibiltzea
• Arropa garbia beti prest izatea
• Hondakin bakoitza dagokion tokira eramatea tratatzeko
• Mendian galduz gero aurkitzea
• Koadernoak erostea
• Urtebetetzea ospatzea
• Berdeguneetan gozatzea
• Herri, auzo edo hiriko jaiak ospatzea
• Hondartzara joatea
• Kaletik ibili eta ikustea ilundu duen arren

E letrarekin markatu dituzuen premiak eremu pribatuari dagozkio, hau da, etxean, familian, lagun taldean ase ditzakegu. Jaiotzen garenetik, ongi bizitzeko behar ditugun zainketak eta gauzak eskaintzen dizkiguten tokia da. Eremu horretan badakite zer dugun gustuko eta zer ez, zer behar dugun zoriontsu izateko, eguneroko bizitzan gure osasuna nola zaindu… Gure familiak ondasunen zerrenda luze bat ere eskaintzen digu: etxea bizitzeko, elikagaiak, arropa, jostailuak, liburuak…, betiere dagoen diruaren arabera.

7.

Demagun hainbat urte igaro direla, zuen etxean bizi zaretela eta zuen etxeko gastu guztiak zuen lanean irabazten duzuen diruarekin antolatu behar dituzuela. Horri aurrekontua egitea esaten zaio, hau da, diru hori zein gastu ordaintzeko erabiliko den aurreikustea. Idatziko al dituzue?

Eremu pribatuan, gastu pribatuak egiten ditugu gure diru-sarrera pribatuekin.
Markatu gabe gelditu diren premiak, eremu publikoari dagozkio, herri eta hirietako Udalei, Autonomia Erkidegoei eta Estatuei, hau da, gure bizikidetza antolatzen duten erakundeei. Gure premia asko betetzen dira horrela, hala nola osasuna, heziketa, kaleetako argiak, trafikoaren ordena eta segurtasuna, garraio publikoa… Familiek eta pertsona partikularrek ezin dituzte premia horiek beren kabuz bete, jende asko, diru asko, ezagutza handia eta antolakuntza handia eskatzen dutelako.